Litt historie

Bilder på dette nettstedet er klikkbare

Korets opprinnelse

Con Amore har sin opprinnelse i Oslo Ungdomskor (OUK). Dette koret hadde en pensjonsalder på 33 år, og en del medlemmer som var kommet over i pensjonistenes rekker tok derfor initiativet til å starte Con Amore i 1969.

OUK ga dermed fra seg en hel del erfarne og sangglade medlemmer som ville noe mer.


En person har satt sitt preg på koret det meste av tiden, nemlig korets første dirigent Tor Skauge. Nevnes bør også Aage Bjartaas, som i en vanskelig periode påtok seg oppgaven som dirigent og som ut fra en amatørstatus brakte koret mye heder og verdighet, og dessuten en stabil, god medlemsmasse. I perioden 1997-2002 var Eirik Sørborg vår dirigent. Ida Baalsrud dirigerte koret fra 2002-2011.

Deretter var Egil Fossum vår dirigent fram til sommeren 2020. Vår nåværende dirigent, Jon Berg Eriksen overtok koret høsten 2020